Energie

Surse regenerabile de energie

Icpe s-a implicat activ în domeniul surselor regenerabile de energie încă de la nivelul anilor ’70 când criza petrolului a adus în conștiința colectivă faptul că resursele naturale de energie nu sunt inepuizabile.

Singura soluție pentru evitarea unui eventual declin economic a reprezentat-o reducerea consumului de energie și inițierea dezvoltării unor tehnologii capabile să genereze suficientă energie pentru ca rezervele de petrol și gaz să reziste cȃt mai mult în timp și să asigure trecerea naturală către utilizarea unor surse noi de energie. Perioada anilor ’70 este deasemenea și perioada în care problematica raporturilor dintre om și natură a început să preocupe comunitatea internațională.

Activitatea de cercetare-dezvoltare promovată de Icpe în domeniul surselor curate de energie s-a bazat pe proiecte demonstrative, aliniate la directivele europene.

Rezultatele acestor proiecte și aplicațiile propuse, se încadrează în contextul larg de promovare a tehnologiilor prietenoase mediului pentru o dezvoltare durabilă.

Perioada dintre anii 1976-1980 reprezintă perioada de pionierat în producerea de celule și module pe baza siliciului monocristalin, cȃnd Icpe împreună cu ICCE-Băneasa a produs prima generație de celule fotovoltaice.

Tehnologia pentru producerea în serie mică a fost dezvoltată în întregime de către specialiștii Icpe.

Icpe a demonstrat o participare activă atȃt în programe și proiecte naționale cȃt și internaționale începȃnd încă cu anii ‘80 cȃnd a fost implicat în proiecte precum PECO, JOULE, THERMIE, INCO-COP. În prezent Icpe este implicat în proiecte tip FP7 și își concentrează eforturile spre programul Horizon 2020, programul cadru al Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării derulat între 2014 și 2020.

Cercetarea inovativă Icpe în domeniul surselor regenerabile de energie vizează în special:

  • Tehnologia de conversie fotovoltaică
  • Sisteme eoliene de mică și medie putere
  • Sisteme și soluții de stocare a energiei în diverse variante, inclusiv stocare în hidrogen
  • Conversia termică a energiei solare

Icpe s-a preocupat de dezvoltarea propriei infrastructuri de cercetare implementand cu succes proiectul INFRASOLAR. Prin acest proiect Icpe și-a creat o bază materială importantă pentru cercetările efectuate în domeniul surselor de energie regenerabilă.

Astăzi Parcul Solar Icpe, integrează împreună cu rezultatele directe ale proiectului INFRASOLAR următoarele: prima aplicație fotovoltaică din România dispusă pe fațada unei clădiri (tehnologii fotovoltaice utilizate: siliciu monocristalin, policristalin și strat subțire), laboratoare științifice de cercetare, aplicații specifice fotovoltaice, infrastructura tehnică pentru caracterizarea materialelor și subansamblelor, aplicații solar termice, eoliene, sisteme solare auto-orientabile (tip tracker), sisteme de iluminat cu LED stand-alone (off grid), componente pentru mobilitate electrică.

Parcul Solar Icpe preia și dezvoltă o tradiție de peste 40 de ani de activitate în domeniul surselor regenerabile de energie, reprezentȃnd un laborator de cercetare complex care are în plus și un rol funcțional deosebit de important la nivel educativ, în spiritul protejării mediului, pentru încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie.

3. aprilie | Workshop ESA
Între 29 și 31 martie 2017 reprezentanții Icpe, Ioana Ionică, Bogdan Vărăticeanu, Cristian ...
6-7. aprilie | OER
Cu ocazia conferinței anuale "Orașe Energie România - OER" organizată în perioada 6-7 aprilie 2017 ...
24. nov | SPS IPC Drives
Mulțumim că ne-ați vizitat la tărgul internațional SPS IPC Drives 2016 – Cel mai mare târg de automatizări...
Abonează-te la newsletter!