SS Icpe

Societatea Știitifică Icpe are următoarele obiective:

 • Promovarea prestigiului științific și a succesului în domeniul cercetării - dezvoltării de profil electrotehnic;
 • Activități pentru dezvoltarea și promovarea constituirii de baze de date, educație, instruire, manifestări științifice, simpozioane, conferințe, formare profesională (ateliere, training-uri, workshop-uri etc); servicii științifice tehnologice de cercetare științifică, informații tehnologice, cercetare universitară, cercetare-proiectare-dezvoltare, proiecte, produse, tehnologii, know-how, transfer tehnologic; proprietate intelectuală;
 • Oferirea unui cadru profesional asistat de derulare a unor programe de voluntariat adresate tinerilor specialiști în scop de formare și perfecționare, sprijinirea din fondurile asociației a tinerilor specialiști în scop de formare, perfecționare, specializări;
 • Elaborarea, adoptarea și implementarea de criterii, norme și programe de formare, certificare, acreditare, precum și de norme etice și deontologice, în acord cu standardele internaționale și cu legislația în vigoare;
 • Încurajarea și susținerea cercetării științifice în științe fizice și naturale (cercetarea fundamentală și aplicativă, cantitativă și calitativă, cercetarea orientată pe rezultate, pe procese și pe factorii comuni și specifici ai schimbării etc.) și a cercetării interdisciplinare și transdisciplinare;
 • Asigurarea unui cadru de întâlnire, dialog și dezbatere constructivă între specialiștii reprezentanți ai diferitelor domenii, curente și școli și între aceștia și public;
 • Încurajarea și sprijinirea creației, inovației și cercetării în domeniul științelor fizice și naturale;
 • Promovarea integrării progreselor tehnologice în proiectarea, livrarea, evaluarea și cercetarea intervențiilor științifice și tehnologice (biofeedback, realitate virtuală, diagnoză și intervenții via internet, telefon etc);
 • Înființarea unui centru de cercetare științifică, formare și specializare profesională în domeniile de interes;
 • Înființarea unei edituri proprii, a unor centre de documentare, studiu și informare asupra domeniilor de interes și realizarea unei reviste de specialitate;
 • Încurajarea și sprijinirea organizării și desfășurării de cursuri de specializare pe domeniile de interes, independent și în parteneriat cu diferite universități și institute din țară și străinătate, în condițiile legii, oferirea de asistență, consultanță;
 • Protejarea și apărarea drepturilor membrilor, colaboratorilor și organizațiilor afiliate, susținerea și reprezentarea la nivel național și internațional a intereselor acestora;
 • Atragerea de resurse diverse și facilitarea accesului specialiștilor la aceste resurse;
 • Informarea publicului și a specialiștilor în științele fizice și naturale în legătură cu domeniile de interes;
 • Comunicarea, parteneriatul și colaborarea cu autorități, instituții, organizații și persoane din țară și străinătate pe domeniile de interes.

SOCIETATEA ȘTIINȚIFICĂ Icpe este marcă înregistrată conform Deciziei Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) nr. 001456/01.10.2008 cu numărul de depozit M 2008 01228.

Statutul Societății Științifice Icpe. 

Raport de Autoevaluare a Societății Științifice Icpe.

3. aprilie | Workshop ESA
Între 29 și 31 martie 2017 reprezentanții Icpe, Ioana Ionică, Bogdan Vărăticeanu, Cristian ...
6-7. aprilie | OER
Cu ocazia conferinței anuale "Orașe Energie România - OER" organizată în perioada 6-7 aprilie 2017 ...
24. nov | SPS IPC Drives
Mulțumim că ne-ați vizitat la tărgul internațional SPS IPC Drives 2016 – Cel mai mare târg de automatizări...
Abonează-te la newsletter!