România, alături de celelalte state europene a elaborat și și-a asumat ținte de dezabonare a economiei și de dezvoltare a surselor regenerabile de energie pentru consumul intern. România şi-a propus atingerea unei ţinte de cel puţin 30,7% pentru energia din surse regenerabile, din totalul consumului de energie, o creștere a eficientei energetice cu 32,5% in 2030 si un nivel de 15% de interconectare a pieţei de energie electrică.

România va dezvolta capacităţi adiţionale de SRE de aproximativ 6,9 GW comparativ cu anul 2015. Pornind de la aceste premise, România a decis să elaboreze şi să implementeze măsuri şi politici alternative care să încurajeze economiile de energie. Strategia de Renovare pe Termen Lung adoptata in noiembrie 2020 prevede o eficienţă energetică şi economii de CO2 semnificative, precum şi noi facilităţi pentru sistemele fotovoltaice adaptatate pentru clădirile existente.

O altă prevedere interesantă din noul PNIESC arată că, în urma unei analize detaliate, România a decis să elaboreze şi să implementeze măsuri şi politici alternative care să încurajeze economiile de energie, se mai arată în documentul menţionat. În plus, un Proiect privind Strategia de Renovare pe Termen Lung a fost prezentat spre consultare publică, ce urmează a fi adoptat până în martie 2020 (scenariul actual de renovare prevede o eficienţă energetică şi economii de CO2 semnificative, precum şi noi facilităţi pentru instalaţii de producerea de SRE-E, majoritatea sub formă de panouri fotovoltaice pentru clădirile existente.

Programe finanțate prin AFM

 Casa verde – Sisteme fotovoltaice

Lansat in 2019, finantat prin Fondul pentru Mediu si Programul Operațional Regional 2014-2020 programul isi propune sa sustina cheltuielile de investitii in proportie de 90% pentru  instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Sumele alocate in acest program 535 milioane lei acopera nivelul de investitii  pentru 26000 de sisteme fotovoltaice  cu o putere totala de aproape 80 MW. Programul este in derularea si stadiul este unul avansat, specific activitatilor de punere in functiune si de rambursarea sumelor de catre autoritatea contractanta

Sisteme fotovoltaice pentru gospodarii izolate

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel puţin de 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor convenţionali. Sumele alocate in cadrul acestui program derulat prin intermediul unitatilor administrative teritoriale, pe a caror raza se gasesc gospodariile eligibile, sunt de 230 milioane lei acoprind necesarul de finantare de 100% pentru aproape 1000 de sisteme.

Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

Obiectul programului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile din Fondul pentru mediu, în vederea efectuării de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţele unifamiliale. Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie şi utilizarea surselor regenerabile în locuinţe unifamiliale.

Obiectivele programului sunt: creşterea performanţei energetice şi/sau utilizarea energiei din surse regenerabile în locuinţele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcţie având regim de înălţime de cel mult 3 niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M).

În cadrul programului se acordă o finanţare nerambursabilă în cuantum de maximum 70.000 lei, inclusiv TVA pentru fiecare proiect, fără a depăşi 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale investiţiei, pentru implementarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii.

 Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ

Scopul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea consumului anual de energie finală.

Obiectul Programului vizează modernizarea clădirilor publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ, prin finanţarea de activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii pentru creşterea performanţei energetice a acestora, respectiv:

  • îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre şi uşi, planşeu peste ultimul nivel, planşeu peste subsol), a şarpantelor şi învelitorilor; precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul climatizat al clădirii;
  • introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
  • utilizarea surselor regenerabile de energie;
  • implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziţionarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);

Programul privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Obiectivul Programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat public.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată.

Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţii.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.  Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:

  1. a) unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de până la 4.000 locuitori – maximum 500.000 lei;
  2. b) unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de peste 4.001 locuitori – maximum 1.000.000 lei.
4302
Cups of Coffee
370
Happy Customers
857
Solved Tickets
439
Lines of Code

Our Fantastic Team

Interfaces semantic; deliverables users, seamless beta-test implement tag, communities virtual, global, solutions synthesize blogospheres models partnerships innovate evolve channels, repurpose.

What our clients say

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura.- John Doe, Apple Inc
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura.- Frank Abagnale, Google
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura. Aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipis elit, aliquam eget nibh etlibura.- Mac Miller

Impressed? We’d love to work with you!

Interfaces semantic; deliverables users, seamless beta-test implement tag, communities virtual, global, solutions synthesize blogospheres models partnerships innovate evolve channels, repurpose.
X