Expertiza termică a clădirilor

Expertiza termică a clădirilor este realizată de către Laboratorul Mobil Icpe în baza legii 372/2005, a  ordonanței de urgență nr. 174 din 27 noiembrie 2002 și a ordinului nr. 691/1.459/288.
Începand cu 1 Martie 2010, a intrat in vigoare Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor prin care se instituie obligativitatea obținerii unui  Certificat de Performanță Energetică pentru toate tipurile de clădiri consumatoare de energie care vor fi vândute sau închiriate și  care are ca scop promovarea creșterii performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de temperatură interioară și de eficiență economică. Acest Certificat de Performanță energetică, insoțit de imagini de diagnosticare termică a clădirii este elaborat de Icpe.

Legea stabilește condiții cu privire la:

  a) Cadrul general al metodologiei de calcul privind performanța energetică a clădirilor
  b) Aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile noi
  c) Aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile existente, supuse unor lucrări de modernizare
  d) Certificarea energetică a clădirilor
  e) Verificarea tehnică periodică a cazanelor și inspectarea sistemelor/instalațiilor de climatizare din clădiri și, în plus, evaluarea instalațiilor de încălzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani
Certificatul de performanță energetică a clădirii este un document tehnic cu caracter informativ și care atestă performanța energetică a clădirii prin compararea acesteia cu clădirea de referință stabilită prin metodologie, precum și încadrarea clădirii într-o clasă de performanță energetică.

Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, certificatul se elaborează prin grija investitorului/proprietarului și se cuprinde în documentația pentru recepția la terminarea lucrărilor.
Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul se elaborează prin grija proprietarului și se prezintă la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a contractului de închiriere.

Certificatului de performanță energetică a clădirilor se realizează în următoarele etape:

 • Diagnosticarea termografică inițială - cu camera de luat vederi în infra roșu
 • Stabilea caracteristicilor  anvelopei clădirii - constă în:

- Alcătuirea elementelor de construcție ale anvelopei clădirii
- Vechimea clădirii
- Volumetria clădirii
- Amplasarea clădirii pe teritoritoriul localității: influența poziției și orientării clădirilor, inclusiv a parametrilor climatici exteriori, sistemele solare pasive și dispozitivele de protecție solară
- Condițiile de climat interior
- Condițiile de iluminat natural
- Destinația, funcțiunea și regimul de utilizare a clădirii

 • Performanța energetică a instalațiilor aferente clădirii - constă în:

- Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de încălzire
- Calculul consumului de energie si al eficientei energetice a instalatiilor de ventilare și climatizare
- Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de apă caldă de consum
- Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a instalațiilor de iluminat
- Metode alternative de calcul privind performanța energetică a clădirilor

 • Auditul și certificatul de performanță energetică a clădirii - constă în:

- Evaluarea performanțelor energetice ale clădirilor
- Indicatori ai eficienței economice a soluțiilor tehnice de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor existente
- Stabilirea soluțiilor tehnice de creștere a performanței energetice
- Certificatul de performanță energetică al clădirii
- Elaborarea certificatului de performanță energetică al unei clădiri
- Notarea clădirilor în vederea certificării energetice a acestora

 • Diagnosticarea termografică finală

Auditul energetic al clădirii cuprinde:

 • Analiza termică și energetică a clădirii, pe baza căreia se elaborează certificatul de performanță energetică a clădirii
 • Stabilirea măsurilor în vederea creșterii performanței energetice a clădirii, cu estimarea costurilor, a  economiei de energie, precum și a duratei de recuperare a investiției
Auditul energetic al clădirii se finalizează cu raport de audit energetic.
3. aprilie | Workshop ESA
Între 29 și 31 martie 2017 reprezentanții Icpe, Ioana Ionică, Bogdan Vărăticeanu, Cristian ...
6-7. aprilie | OER
Cu ocazia conferinței anuale "Orașe Energie România - OER" organizată în perioada 6-7 aprilie 2017 ...
24. nov | SPS IPC Drives
Mulțumim că ne-ați vizitat la tărgul internațional SPS IPC Drives 2016 – Cel mai mare târg de automatizări...
Abonează-te la newsletter!