Laborator Metrologie

Laboratorul de metrologie Icpe, cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul metrologic, este recunoscut de către organisme naționale și internaționale în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru transmiterea unității de măsură legală preluată de la Sistemul Național de Etalonare din cadrul Institutului Național de Metrologie și este acreditat de Asociația de Acreditare din România - RENAR, conform certificatului de acreditare Nr. LE 014 valabil până în anul 2018.

Certificat de Acreditare RENAR 2014 Acreditare RENAR 2014 Pagina 1 Anexă Certificat de Acreditare RENAR 2014 Pagina 2

Domeniile pentru care Laboratorul de Metrologie Icpe este acreditat RENAR sunt:

 • Presiuni
 • Mărimi Electrice

Domeniile pe care Laboratorul de Metrologie Icpe le abordează suplimentar sunt:

 • Mărimi electrice
 • Lungimi
 • Timp/Frecvență
 • Temperaturi

Laboratorul are implementat Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu, aliniat la cerințele Standardului de Calitate, SR EN ISO 9001: 2008 și de Mediu SR EN ISO 14001/2005, implementat prin Societatea Română de Asigurare a Calității -  SRAC. Laboratorul are documentat, implementat și menține un Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în conformitate cu cerințele standardului SR OHSAS 18001: 2008.

Certificat SRAC 01/4
Certificat IQNET RO - 0001
Certificat SRAC 755/1

Certificat CERTIND 713 SS
Diplomă membru fondator

Trasabilitatea laboratorului este asigurată față de Institutul Național de Metrologie - INM coordonat de Biroul Român de Metrologie Legală - BRML și laboratoare europene (Fluke și Beamex), și are colaborări interlaboratoare cu Institutul Național de Metrologie, Universitatea Politehnică București-Facultatea de Electrotehnică-Catedra de Metrologie și Universitatea Tehnică de Construcții București.

Laboratorul a achiziționat în ultimii ani un număr mare de etaloane specializate, performante, cu software dedicate încorporate, care pot transmite unitatea de măsură către mijloacele de măsurăre noi apărute pe piața din România, cu ajutorul cărora Laboratorul de Metrologie a deservit peste  200 de clienți proprii.

Infrastructura Laboratorului de Metrologie Icpe utilizează etaloane de referință de cel mai înalt nivel a căror trasabilitate este stabilită la nivel național sau internațional, astfel încât rezultatul măsurărilor generate  de către acestea să satisfacă încrederea clienților. Specialiștii din domeniul metrologiei din cadrul Icpe sunt preocupați de pregătirea lor profesională și au capabilitatea și competența de a efectua măsurători în domeniile amintite. Față de toți clienții - actuali și potențiali serviicile laboratorului sunt orientate către satisfacerea cerințelor acestora și de a se asigura că toate măsurările efectuate răspund atăt cerințelor lor privind calitatea, căt și cerințelor legale și reglementate.

Principiile care stau la baza sistemului Laboratorului de Metrologie Icpe sunt:

 • Principiul transparenței  constă în cunoașterea procesului de etalonare/măsurare, cunoaște care sunt obiectivele, politicile aplicate, care sunt strategiile adoptate, cum sunt implementate programele declarate și care sunt costurile acestora
 • Principiul independenței laboratorului nu influențează personalul în luarea deciziilor asupra rezultatelor etalonărilor-măsurărilor
 • Principiul imparțialității laboratorului conferă credibilitate în competența tehnică a laboratorului, creșterea competitivității personalului și integritatea laboratorului fiind una dintre pârghiile pentru câștigarea și menținerea încrederii
 • Principiul confidențialității laboratorului constă în aplicarea unei politici și unei proceduri care să asigure protecția informațiilor confidențiale și a drepturilor de proprietate ale clienților săi
 • Principiul egalității de șansă aplicat de laborator permite accesul în mod egal la relația cu organismele de acreditare și cu clienții
 • Principiul oportunității permite laboratorului alocarea fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii și creșterea gradului de competență și încredere
 • Principiul eficienței constă în alocarea fondurilor necesare și urmărirea ca atingerea obiectivelor să se facă cu costuri cât mai mici.
 • Principiul responsabilității laboratorului se rezumă la informare, comunicare și conștientizarea personalului, fiind interzise manipularea sau impunerea unui mod de evaluare a rezultatelor
 • Principiul adresabilității și al interesului laboratorului constă în modul de procesare a cererilor într-un mod prompt și eficient, să se asigure că sunt respectate termenele convenite cu clienții
 • Principiul necesității este menținerea laboratorului la cotele atinse și aplicarea de acțiuni preventive pentru a îmbunătăți continuu procesul de etalonare/măsurare pentru a răspunde necesităților clienților într-o gamă cât mai largă

3. aprilie | Workshop ESA
Între 29 și 31 martie 2017 reprezentanții Icpe, Ioana Ionică, Bogdan Vărăticeanu, Cristian ...
6-7. aprilie | OER
Cu ocazia conferinței anuale "Orașe Energie România - OER" organizată în perioada 6-7 aprilie 2017 ...
24. nov | SPS IPC Drives
Mulțumim că ne-ați vizitat la tărgul internațional SPS IPC Drives 2016 – Cel mai mare târg de automatizări...
Abonează-te la newsletter!