Surse noi de energie

Începând din 1974, după criza petrolieră, s-au început cercetările privind energia regenerabilă în Icpe. Din acest an sursele noi de energie au devenit o activitate distinctă în institut creându-se noul laborator "New Energy Sources Laboratory" (NESL).

Activitatea principală a fost energia solară, turbinele mici de vânt și cercetare-dezvoltare pentru componentele surselor regenerabile, având ca țintă declarată, proiecte pilot și implementarea de aplicații la scară largă.

Înainte de 1989, NESL-Icpe a deținut poziția fruntașă în cercetarea energiei fotovoltaice și eoliene  din România. A fost partener oficial în proiecte de parteneriat finanțate și organizate la nivel național și international.

După marea deschidere spre Europa din 1989, NESL-Icpe a fost implicat în proiectele PECO, JOULE THERMIE, INCO-COP și FP5, găsind noi oportunități pentru a-și îmbunătăți activitatea generală.

Principalele activități s-au dedicat promovării surselor regenerabile în România prin:
  • Cercetare și dezvoltare în domeniul solar, eolian, hidro și biomasă
  • Organizare de conferințe
  • Participare în Platforma Fotovoltaică Europeană
  • Implementarea de proiecte și aplicații în domeniul surselor regenerabile.
Între anii 1976-1980, NESL-Icpe, împreună cu ICCE-Băneasa, a produs prima generație de celule fotovoltaice, pe baza siliciului microcristalin, și panouri fotovoltaice care au trecut testele de conformitate 1982. Pentru aceste module, puterea de vârf era în jur de 6.5-10Wp. Tehnologia pentru producerea în serie mică a fost dezvoltată în întregime de către specialiștii NESL.

casa panouri produse

După 1989, NESL-Icpe a dezvoltat a doua generație de panouri fotovoltaice cu celule de 10cm, având puteri intre 20-35Wp.  Aceste tipuri de module, SM  12-36/100, erau conform cu specificațiile 502/CEC Joint Research Center.

Un sistem de orientare solar a fost dezvoltat pentru aceste panouri fotovoltaice.

Activitatea de cercetare-dezvoltare pentru celulele fotovoltaice este acum orientată  în vederea sporirii eficienței celulelor fotovoltaice pe bază de silicon și, de asemenea, să găsească noi metode de încapsulat modulele.
Altă direcție importantă privind conversia fotovoltaică este cercetarea materialelor CIS pentru celulele fotovoltaice și, de asemenea, de a găsi noi materiale.

Celulele solare bazate  pe componente organice reprezintă o nouă activitate de cercetare.

NESL-Icpe a dezvoltat turbine eoliene mici cu puteri de până la 3kW pentru zone izolate în principal pentru aplicații rezidențiale.

S-au efectuat studii privind captarea energiei pentru sistemele regenerabile: în hidrogen, chimic (baterii Pb-Acid), fotochimic sau folosind pomparea de apă.

Electroliza hidrogenului a fost studiată la NESL folosind un electrolizor de 2kW la Stația de cercetări Agigea.

NESL a fost implicat în cercetarea și dezvoltarea colectoarelor solare cu temperaturi ridicate de uz industrial.
Colectoarele erau capabile să producă apă caldă cu temperaturi de 50-150°C, cu debite diferite la ieșirea din centralele solare termice cu factori mici și medii de concentrare.
În 1982, două tipuri de colectoare solare au trecut testele de verificare: CSC-1 care avea factor de concentrare de x5, și CSC-2 care avea factor de concentrare de x16. Ambele colectoare erau tip cilindro-parabolic, acesta fiind singurul modul de bază care poate fi conectat în serie și în paralel pentru a forma o centrală solar-termică.
În 1987, NESL a instalat o centrală solar-termică în Stația de cercetări Agigea, de pe coasta Mării Negre. În proiectul inițial, instalația trebuia să acopere 1700m2. Stația mini-termică a fost proiectată pentru alimentarea cu apă caldă în uzul domestic în timpul verii.

Noile direcții în conversia solar-termică o reprezintă studiul și experimentarea apelor colectoare solare cu vid care se pretează cel mai bine pentru resursele solare din România, chiar și în sezonul rece.
O altă direcție importantă o reprezintă integrarea în clădiri a sistemelor fotovoltaice și captatoarelor solare. Unele proiecte în acest domeniu sunt în dezvoltare.

Alte activități importante desfășurate de NESL sunt înregistrate în  domeniul studiilor de fezabilitate și de proiectare pentru centralele termice industriale și cele hibride rezidențiale.

3. aprilie | Workshop ESA
Între 29 și 31 martie 2017 reprezentanții Icpe, Ioana Ionică, Bogdan Vărăticeanu, Cristian ...
6-7. aprilie | OER
Cu ocazia conferinței anuale "Orașe Energie România - OER" organizată în perioada 6-7 aprilie 2017 ...
24. nov | SPS IPC Drives
Mulțumim că ne-ați vizitat la tărgul internațional SPS IPC Drives 2016 – Cel mai mare târg de automatizări...
Abonează-te la newsletter!