« Categoria parinte

Tematică

1. Vehiculele electrice

1.1. Vehicule autonome
1.2. Sisteme: propulsie, electronica de putere și acționări electrice
1.3. Baterii: Modelare și Siguranță
1.4. Piața și noile tehnologii

2. Infrastructura pentru mobilitatea electrică

2.1. Smart Grid & Infrastructură & Vehicule V2G
2.2. Eficiență energetică și analiza ciclului de viață
2.3. Electrificarea vehiculelor de transport logistic

3. Politici și strategii în domeniul mobilității electrice

3.1. Strategii, standarde, educație si politici Europene
3.2. Politica românească
3.3. Scenarii regionale și globale