« Categoria parinte

Subcategorii »

EV 2002

AUTOMOBILUL ELECTRIC - 

SOLUȚIA VIITORULUI PENTRU ORAȘE CURATE

3 – 4 octombrie 2002, Pitești
Lucrările conferinței EV-2002 Vehicul electric ușor LEV-1
Sistem de propulsie cu motor electric de c.c. realizat de ICPE Participanți la EV-2002