« Parent category

Services

CIT-TE ICPE concentrează o dotare corespunzătoare (rețea hardware, programe specializate, birotică, etc.), având un personal calificat, angajat permanent și o rețea de specialiști pe domenii (colaboratori), pentru a realiza informare tehnologică, în vederea transferului tehnologic al produselor cercetării către IMM-uri, pentru a organizara standuri expoziționale ale cercetării științifice și de profil, inclusiv pentru a participa la realizarea de proiecte pe programele de finanțare, interne și internaționale.

 • Servicii specializate
  • Servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe și prognoză tehnologică
  • Servicii de C-D, conform obiectului de activitate al Icpe
  • Servicii de asistență și consultanță pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală
  • Editarea de materiale tehnico-științifice (rapoarte, studii, sinteze, articole, etc.)

 • Servicii de asistență
  • Obținerea de fonduri în cadrul unor programe naționale și internaționale
  • Identificarea partenerilor din mediul universitar și de cercetare
  • Asigurarea accesului la baze de date specializate
  • Informare cu privire la prioritățile naționale, regionale și locale

 • Alte servicii
  • Organizare de standuri ale cercetării științifice la saloane, expoziții și târguri interne și internaționale
  • Organizare de standuri de profil pentru domeniile ingineria electrică, tehnologia informației și comunicații, energie
  • Organizare de manifestări științifice interne și internaționale, sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe, mese rotunde, întâlniri tematice, ateliere, workshop-uri, etc.
  • Realizare de prospecte, cataloage de prezentare a produselor și tehnologiilor, monografii, postere, bannere
  • Training
  • Reclamă și publicitate
  • Diseminare de cunoștințe
  • Elaborare de strategii și studii de piață
  • Editarea și publicarea de materiale tehnice

Ofertă curs MANAGER DE INOVARE

Icpe este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, ca furnizor de formare profesională pentru programul de perfecționare Manager de inovare, conform autorizației nr. 9473/23.12.2011.Autorizație

 • Denumirea cursului: Manager de inovare
 • Scopul cusului: Pregătirea de bază a managerilor de inovare din firme
 • Tematica cursului: Conceptul de inovare
  • Necesitatea inovării
  • Creativitatea - rolul de motor al inovării
  • Managementul inovării - instrumentele inovării
  • Programe de sprijin - finanțarea inovării
  • Promovarea inovării - brokeraj de inovare, transfer tehnologic, metode de transfer tehnologic
 • Durata cursului: 35 ore (25 ore-pregătire teoretică, 10 ore-pregătire practică)
 • Locul desfășurării cursului: Icpe, Splaiul Unirii, 313, Corp C17, București
 • Materiale didactice: participanții vor primi un suport de curs, care tratează tematicile prevăzute în cadrul cursului
 • Condiții de participare: cursul se organizează pe grupe de minim 15 participanți, cu nivelul de pregătire studii superioare și experiență în muncă de cel puțin un an
 • Condiții de absolvire: prezența 80% la curs, întocmirea unui studiu de caz și prezentarea acestuia împreună cu testul final, la o dată stabilită de comun acord cursanți - lectori
 • Atestarea absolvirii: după finalizarea cursului absolvenții vor primi certificate de absolvire, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanele Vârstnice, care le vor da dreptul să fie încadrați pe un post de Manager de inovare - cod COR 241941

Relații suplimentare se pot obține la tel.: +40 021 589 33 32 (Silviu FASUI); e-mail: prognoze@citicpe.ro

3. Apr | ESA workshop
Between 29th – 31th March 2017 Icpe representatives Ioana Ionica, Bogdan Varaticeanu, Cristian ...
24. Nov | SPS IPC Drives
Thank you for visiting our stand at SPS IPC Drives - Europe’s leading exhibition for electric ...
27. Oct | CCIB Awarding
Chamber of Commerce and Industry of Bucharest (CCIB) held Thursday, October 27, 2016, ...
Subscribe to our newsletter!